دمی شاعرانه با تیم مدیریت نیلوبلاگ

سرآمد در صف وبلاگ سازان در ایران کهن نیلوبلاگ است توانای بزرگ و راه آزاد قوی و پیل تن نیلوبلاگ است بزرگ و چاره ساز و فتح سالار نمایان چون کهن شیران میهن نویسا و نمایا چون کهن جام چون آن جمشید و چون میران میهن مرا از پارس یاری هست والا که یار و همدل و پرهیزکار است نوای همرهی با من سروده بزرگ و کامل و س

<-BlogAbout->
اخبار نیلوبلاگ
اخبار نیلوبلاگ
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما