یک اخطار برای استفاده از برچسب ها-اخبار نیلوبلاگ

یک اخطار برای استفاده از برچسب ها

عدد تکرار برچسب ها حتما بیشتر از 1 باید باشد در غیر این صورت گوگل برای وبلاگ شما Duplicate content یا همان محتوای تکراری ثبت خواهد کرد برای مثال برچسب گذاری صحیح به شکل زیر می باشد برچسب گذاری اشتباه : درصورتی که اعداد ابر برچسب ها بیشتر از 1 نباشد برچسب گذاری نا

<-BlogAbout->
اخبار نیلوبلاگ
اخبار نیلوبلاگ
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما