فیلتر نامنظم در برخی از ساعات برای سرویس نیلوبلاگ

از روز۲۷/۱/۹۱یک شنبه شب شاهد چند بار فیلتر شدن سایت وهمچنین باز گشایی مجدد بعد از چند ساعت بودیم. که بیشتر ساعات فیلتر در زمانهای اوج ترافیک است هم اکنون ما پیگیر این مشکل هستیم .ولی تا کنون هیچ جوابی از سوی مسولین دریافت نکردیم. امیدواریم بتوانیم ا

<-BlogAbout->
اخبار نیلوبلاگ
اخبار نیلوبلاگ
خانه آرشیو مطالب خوراک تماس با ما