آیا از آپلود سنتر بخش ارسال مطلب نیلوبلاگ استفاده می کنید؟
گزینه 1 :
105 نفر - 59.32%
گزینه 2 :
72 نفر - 40.67%